Creatieve therapie

Soms weet je niet hoe je onder woorden moet brengen wat er diep van binnen bij je gebeurt. Het is net of er geen woorden voor zijn. Je kunt het gevoel hebben dat alles al zo vaak gezegd is en dat het toch niets helpt. Het is of alles vast zit.
Sommige kinderen zitten niet lekker in hun vel en voelen zich verdrietig, boos, angstig, onrustig of alleen. Soms heeft dit een aanwijsbare oorzaak, vaak ook niet. U als ouder(s)/verzorger(s) maakt zich dan zorgen om uw kind. Creatieve therapie richt zich op de kinderen die hier graag verandering in willen brengen.

Waarom creatieve therapie?

Kinderen spelen! Al spelend ordenen en verwerken ze hun ervaringen. Van nature lossen kinderen problemen, gebeurtenissen en andere dingen die ze lastig vinden op in hun spel. Ook uiten kinderen zich non-verbaal beter dan verbaal. Creatieve therapie sluit daar helemaal op aan. In het (toneel)spel of beeldende werk kunnen kinderen hun gedrag, emoties en ervaringen uiten. Ongedwongen en in een veilige omgeving. Ze kunnen oefenen en experimenteren met nieuw en/ of ander gedrag. Dit helpt kinderen in het dagelijks leven.

Ieder kind is uniek! Vandaar dat ik samen met het kind zoek naar een passende oplossing om zijn problemen met zijn eigen kwaliteiten te (leren) hanteren of op te lossen. Ik maak gebruik van ’doen alsof’ en fantasie: rollen, scènes, verhalen, improvisatie, poppenspel. Maar ook van beeldend werk: tekenen, schilderen, knutselen etc. Afhankelijk van wat bij het kind past.

(Spel)plezier staat hierbij altijd centraal.

Voor wie?

Creatieve therapie is geschikt voor elk kind dat even wat extra aandacht nodig kan hebben. Dit kan onder andere te maken hebben met het onderstaande:
 - Faalangst
 - Weinig zelfvertrouwen
 - Onvoldoende weerbaarheid
 - Sociale angsten
 - Depressieve angsten en gevoelens
 - Moeite met aangaan of onderhouden van sociale contacten
 - Moeite met uiten van emoties
 - Moeite met de verwerking van een ernstige ziekte, overlijden of een ander verlies

Een groot voordeel van Creatieve Therapie binnen het onderwijs is dat het kind in zijn/haar eigen omgeving kan blijven. Het kind hoeft na schooltijd niet naar een instelling te reizen. Daarnaast kan de Creatief Therapeut samenwerken en overleggen met de school en de ouders.
De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Twitter. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 


Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder