Kwink van de week

#vertrouwen: De #kwink van deze 2 weken is erop gericht je in een ander te kunnen verplaatsen en zo zorgvuldig om te leren gaan met elkaar en elkaars gevoelens, aandacht te hebben en voor elkaar op te komen en zo pesten te voorkomen. #sel #sociaalemotioneelleren #depestaanpesten
Media
  • Image769d8a4549b04646a9b35b1e29abd0a8
  • Imaged7ae839b78974a10ab569dd4e8793271
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl