Ouderraad

De Dubbelster beschikt over een Ouderraad. De ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de Ouderbijdrage. De OR legt jaarlijks  verantwoording af aan de ouders over beleid en over financiën.  De ouderraad regelt als activiteitencommissie de organisatie van diverse activiteiten en vieringen door het jaar heen.
De Ouderraad bestaat nu uit een penningmeester en de activiteiten commissie. 
Zij organiseren activiteiten (zoals Sinterklaas) in afstemming met de school. De penningmeester beheert de financiën (ouderbijdrage) en stemt de budgetten af met de activiteiten commissie. De penningmeester legt verantwoording af over de gelden aan de MR en de directie van de school. 
Heeft u vragen of heeft u tips waarmee wij nog beter kunnen aansluiten op de wensen en behoeftes van ouders en vooral de kinderen? Of zou u graag een steentje willen bijdragen in het organiseren van de activiteiten? Laat het ons weten! U kunt mailen naar ovdubbelsteractiviteiten@gmail.com

Ouderraad / Activiteitencommissie

De OR/AC bestaat uit de volgende ouders:
 - Marcella Nejabat - voorzitter
 - Joeri Kolsteren – penningmeester
en wordt aangevuld met verschillende ouders voor de verschillende activiteiten.
  

Ouderbijdrage

De school organiseert in samenwerking met de ouders jaarlijks allerlei niet lesgebonden en buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, etc. Het is leuk voor de kinderen, ze beleven altijd veel plezier aan deze activiteiten en de ouders worden op deze manier ook betrokken bij de school. Daarnaast is er elk jaar voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreisje.
Om de kosten te kunnen voldoen die dit soort activiteiten met zich meebrengen, vragen we van de ouders jaarlijks een financiële bijdrage van €50,-. De ouderbijdrage wordt zo nodig jaarlijks (medio november) aangepast. Deze ouderbijdrage is altijd vrijwillig en geen leerling zal worden uitgesloten van deelname. De school communiceert altijd dat de gevraagde bijdrage vrijwillig is.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via ovdubbelsterpenningmeester@gmail.com 

Ouderbijdrage groep 8

Groep 8 gaat niet op schoolreis, maar heeft een aantal activiteiten in het teken van het afscheid van de Dubbelster: de musical, de eindavond en het kamp. Aangezien de bijdrage van € 50,- niet voldoende is om alle kosten hiervoor te dekken geldt voor groep 8 een andere bijdrage. Deze bijdrage bedraagt in totaal € 110,- Deze rekening hiervan ontvangt u in april.

De betaling

De rekening voor de Ouderbijdrage ontvangt u in het najaar. Deze rekening wordt u toegezonden. U wordt verzocht de rekening te betalen door overmaking op IBAN: NL69 INGB0004193155 ten name van Ouderraad obs de Dubbelster.

Als betaling in een keer problemen oplevert is het mogelijk de bijdrage in termijnen te betalen, stem dit dan af met de penningmeester.

Bij de gemeente kan subsidie worden aangevraagd voor bepaalde activiteiten, indien uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Hierover kunt u rechtstreeks bij de afdeling sociale zaken van de gemeente (tel.: 033-4695511) informatie inwinnen. U moet dan vragen naar de regeling “Sociale Participatie”.

Bij de Stichting Leergeld (een particulier initiatief) kan eveneens een vergoeding worden aangevraagd voor kosten die u voor uw kinderen maakt. Vergoeding vindt alleen plaats als uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Informatie over de regeling kunt u krijgen bij de Stichting Leergeld, tel. 06-470 794 00.


Contact:

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder