Samenwerking in Kattenbroek

In de wijk Kattenbroek is er samenwerking tussen de scholen uit de wijk en de sociale partners, de kinderopvangorganisaties, Indebuurt033, SRO, wijkagenten en natuurlijk het wijkteam.

Op directieniveau wordt overleg gepleegd onder de noemer BOK-overleg (Breed Overleg Kattenbroek). Besproken worden ontwikkelingen in de wijk en wat wij voor ouders en kinderen kunnen betekenen. Er worden enkele laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor kinderen (met soms een kleine financiële bijdrage door de deelnemers) en samen kijken wij naar gemeenschappelijke ouderavonden met een overkoepelend thema. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl