Aanmelden

Een school voor uw kind kiezen is geen dagelijkse bezigheid. U gaat daarbij weloverwogen te werk. U bekijkt websites, informeert bij kennissen en/of buren. Indien u nader kennis wilt maken met onze school, kunt u telefonisch (033-4563757) of via de mail contact opnemen met de directie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek leert u onze school beter kennen. Het doornemen van de schoolgids geeft u ook veel informatie.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u rondgeleid door de school en krijgt u antwoord op uw vragen. U wordt dan ook geïnformeerd over de verdere gang van zaken: intakegesprek, kennismakingsdagen, eerste schooldag. Mocht uw keuze op onze basisschool vallen, dan kunt u uw kind inschrijven via het aanmeldingsformulier. Gegevens die bij een aanmelding worden gevraagd zijn te vinden in het aanmeldingsformulier.
 

1e aanmelding, toelating en wachtlijst

Op de Dubbelster kan een leerling aangemeld worden vanaf 3 jaar. Een aanmelding wordt pas definitief bij of na het bereiken van de leeftijd van 3 jaar. Indien er fysiek plek is op de Dubbelster, dan start de toelatingsprocedure na deze definitieve aanmelding. Wanneer onze school geen fysieke plek heeft voor het kind dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van datum waarop de aanmelding gedaan wordt, waarmee de eerst mogelijke datum hiervoor de dag is waarop het kind 3 jaar is. 

Binnen het huidige schooljaar 2023-2024 zal groep 1-2-3 het maximale groepsaantal bereiken. Er wordt hard gepuzzeld om extra personeelsinzet te realiseren voor deze groep. Neemt u dus vooral contact met ons op om de mogelijkheden met ons te bespreken.
 

Aanmelding voor kinderen voor de groepen 4 tot en met 8

De Dubbelster heeft momenteel plek in de groepen 4 t/m 8. Aanmelden voor deze groepen kan met inachtneming van de in het aanmeldbeleid van Stichting Meerkring genoemde criteria en afspraken. Deze kunt u nalezen in het aanmeld- en toelatingsbeleid van stichting Meerkring.

Bij een schoolwissel wordt altijd goed verkend of we een juiste plek kunnen bieden, hierover gaan we graag met u in gesprek! 
 

VIP (Very Important Peuter) pas

Ook willen wij u iets unieks bieden, voor u als ouder/verzorger en uw kind. Voor onze aangemelde peuters bieden wij een VIP pas met aantrekkelijke mogelijkheden om onze school goed te leren kennen!
VIP staat voor Very Important Peuter.
De VIP-pas is persoonlijk en wordt uitgereikt aan ieder kind dat op De Dubbelster wordt ingeschreven.
 

Waarom krijgt iedere ingeschreven peuter deze pas?

Om alvast te wennen en de sfeer te proeven mag u samen met uw peuter op het plein en bij de school komen kijken wanneer u wilt. Op die manier maken uw kind en u vroeg kennis met de school en ontmoet uw kind kinderen die in de buurt wonen.
Uw kind went ook alvast aan zijn/haar toekomstige omgeving.

De ervaring leert dat een rondje lopen over het plein of een kijkje nemen in de school al een spannende gebeurtenis kan zijn.  Wanneer de school gewoon open is, is het goed om even te overleggen of het moment van het bezoek schikt. Aan de hand van een vertrouwd persoon worden kleine peuterstapjes straks grote kleutersprongen.
 

Nieuwsbrief

U ontvangt vanaf het moment van aanmelding de tweewekelijkse nieuwsbrief (de Nieuwsflitz!) van obs de Dubbelster via het e-mailadres dat dan bij ons bekend is.

Wij hopen met deze bijzondere VIP-pas de stap van uw peuter naar de basisschool voor u en uw kind gemakkelijker te maken en heten u alvast hartelijk welkom!

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder