Internationaliseren

Internationalisering op de Dubbelster heeft twee onderdelen; wereldburgerschap en Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs Engels (VVTO-E).

Wereldburgerschap omdat we veel belang hechten aan bewustwording van de rol van de mens in de wereld, in alle facetten. Engels vanaf groep 1 omdat we het erg belangrijk vinden dat kinderen zich ook over de grens verstaanbaar kunnen maken. 
In groep 7 en 8 leren sommige kinderen ook Spaans, onder begeleiding van een vrijwilliger.

We zijn aangesloten bij Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

De Dubbelster heeft het volledige Kijkwijzer-traject van EarlyBird doorlopen en voldoet aan alle eisen van de EarlyBird-standaard en de landelijke standaard vvto, met de waardering van 3 sterren.
Het visitatieverslag van juni 2018 leest u hier.

Evaluatie Vroegtijdig Engelstalig onderwijs op De Dubbelster

Klik Hier om meer te lezen over de resultaten van de evaluatie van Vroegtijdig Engelstalig onderwijs.

- Engels vanaf groep 1
- VVTO 3 jarenplan
- Internationale projecten
- English at home

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl