Ons Onderwijs

Op de Dubbelster wordt gewerkt met bouw-groepen (vanuit de principes van het unit-onderwijs); groep 1/2/3 vormt de onderbouw, groep 4/5/6 de middenbouw en groep 7/8 de bovenbouw.
We starten en eindigen de dag in de vaste bouw-groep. Na de inloop en start van de dag, worden de instructies op leerjaar of niveau gegeven. Hier hanteren we het principe; "Groot waar het kan, klein waar het moet". Door de inzet van de leerkrachten en/of ondersteuning van onderwijsassistenten kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd instructie en/of begeleiding krijgen. We werken als één team samen om onze leerlingen passende ondersteuning te kunnen geven.

Het werken in de bouwgroepen levert de leerlingen veel op. Zo leren zij goed samenwerken met leerlingen van diverse leeftijden en met verschillend niveau, kunnen goed omgaan met uitgestelde aandacht, leren plannen en zijn zelfstandig. In een bouwgroep leren kinderen van en met elkaar en krijgen zij de leerstof van hun eigen leerjaar óf niveau aangeboden. Doordat kinderen gewend zijn in flexibele samenstellingen instructie te krijgen, kunnen we beter maatwerk leveren.

Vanuit onze visie "the journey starts here" hebben we onze kernwaarden verwoord:

Vertrouwen

We leren de kinderen te vertrouwen in hun eigen kunnen. Als kinderen steeds meer leren zelf te doen en te ontdekken, groeit hun zelfvertrouwen. Vertrouwen in elkaar is basisvoorwaarde voor de veiligheid. Kinderen kunnen pas leren als ze zich veilig en vertrouwd voelen.

Samen

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Vanuit deze gedachte leren we kinderen samenwerken. Onderling werken kinderen veel samen in de leerjaren, bouwgroepen en als maatjes.  We werken nauw samen met ouders. Als ouder bent u de expert op het gebied van uw kind, leerkrachten zijn de expert op het gebied van onderwijs. Door deze expertise samen te voegen, kan het kind tot bloei komen.
Het team werkt veel samen om met elkaar het unit-onderwijs vorm te geven.
Samenwerking met onze omgeving en externen is mogelijk voor uitbreiding van de expertise, op allerlei gebieden.

Ouders werken ook met elkaar samen in de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Activiteitencommissie.

Ontwikkelen

Op school kom je om te leren, om je verder te ontwikkelen. Vanuit de veilige basis ontwikkelen we de kennis en vaardigheden van kinderen. Een kennisbasis wordt aangevuld met vaardigheden die kinderen van nu nodig te hebben om zich straks in de wereld goed te kunnen redden. We hebben een divers lesprogramma en volgen en stimuleren de ontwikkeling van uw kind. Passend bij elke ontwikkelingsfase, van kleuter tot (bijna)puber. Als school ontwikkelen wij ons voortdurend om uw kind goed voor te bereiden op de toekomst.

Ontdekken

Leren doe je door nieuwe dingen te ontdekken. De samenleving houdt niet op bij de grens van het lokaal, de school, de stad of ons land; wij ontdekken met de kinderen de wereld. We werken samen met scholen in het buitenland, organiseren diverse excursies. Om internationaal goed te kunnen communiceren leren kinderen op de Dubbelster vanaf groep 1 de Engelse taal. Hiervoor voeren wij het VVTO (vroegtijdig vreemde talen onderwijs) keurmerk, in samenwerking met Early Bird.

Talenten van kinderen worden ontdekt door een divers aanbod van werkvormen, aandacht voor sport, natuur, techniek, expressie en creativiteit. Kinderen leren zichzelf te presenteren.

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder