Kwink voor sociaal emotioneel leren

Vanaf schooljaar 18-19 werken we met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren; Kwink.

Waarom sociaal-emotioneel leren?

Uw kind leert rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereldoriënterende vakken. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken. Is dat niet genoeg? Natuurlijk, die vakken zijn belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van! 

Elke twee weken staat er een “Kwink van de week” centraal, waar de kinderen mee aan de slag gaan. In de Nieuwsflitz! besteden we hier aandacht aan en u krijgt vier keer per jaar een ouderbrief met aanvullende informatie. 

Voor meer informatie: www.kwinkopschool.nl
 
De 1e ouderbrief vindt u hier
De 2e ouderbrief vindt u hier
De 3e ouderbrief vindt u hier

De 1e koelkastposter vindt u hier (periode zomer-herfstvakantie)
De 2e koelkastposter vindt u hier (periode herfst-kerstvakantie)
De 3e koelkastposter vindt u hier (periode voorjaar)


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl