Privacy op De Dubbelster

Stichting Meerkring, waar de Dubbelster deel van uitmaakt, vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormt het uitgangspunt van het privacybeleid van alle scholen binnen Stichting Meerkring. In  verband  met  het  geven  van  onderwijs,  het  begeleiden  van  onze  leerlingen,  en  de  vastlegging  daarvan  in  de administratie  van  de  school,  worden  er gegevens  over  en  van  leerlingen  vastgelegd.  Deze  gegevens  worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk  is  voor  het  onderwijs.  De  gegevens  worden  beveiligd  opgeslagen en  de  toegang  daartoe  is  beperkt.

De Dubbelster hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerling dossiers. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal  leerling  gegevens.  Stichting  Meerkring  maakt  met  haar  leveranciers  strikte  afspraken  over  het  gebruik  van persoonsgegevens,  zodat  misbruik  wordt  voorkomen.  Persoonsgegevens  worden  verder  alleen  gedeeld  met  andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor  het  gebruik  van  foto’s  en  video-opnames  van  leerlingen,  bijvoorbeeld  op  de  website  van  de  school  of  in  de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Meer informatie over het privacybeleid van Stichting Meerkring vindt u op www.meerkring.nl/meerkring/privacy.

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder