Engels

Openbare basisschool de Dubbelster heeft gekozen voor een internationaal profiel. Deze strategische beslissing is genomen in november 2008 door de directie en afgestemd met het bestuur van Meerkring. Het profiel Internationalisering is gekozen, zodat de Dubbelster zich daarmee onderscheidt ten opzichte van andere scholen in Amersfoort. Onder Internationalisering vallen twee pijlers in het beleid, i.e.:

1. Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs in het Engels
2. Wereldburgerschap

Hierbij is de invoering van VVTO Engels het meest belangrijke onderdeel. Vanaf september 2009 is begonnen met het geven van Engels in de groepen 1 tot en met 8. De school laat zich bij de introductie van het VVTO Engels begeleiden door de organisatie EarlyBird, die gespecialiseerd is in de invoering van vreemde talen in het basisonderwijs.

Het besluit voor de invoering van VVTO Engels is genomen op grond van de overtuiging dat het aanbieden van vroegtijdig Engels onderwijs zowel voor de leerlingen als voor de school de juiste stap is in een zich verder internationaliserende maatschappij. Met name geldt:

  • Het belang van het Engels als taal in internationale communicatie;
  • De wetenschap dat vreemde talen op jonge leeftijd makkelijker aangeleerd worden;
  • Het belang jonge leerlingen de mogelijkheid te bieden met buitenlandse leerlingen te communiceren (via projecten in het kader van Europees burgerschap);
  • Het belang van een gedegen voorbereiding op de toekomst in onze internationale samenleving;
  • Anticipatie op groeiende belangstelling voor tweetalig Vervolgonderwijs.

    De Dubbelster voert het predikaat EarlyBird-school, waarbij deze erkenning ook terug te vinden is op de website van EarlyBird. Het beleid van de school is erop gericht zoveel mogelijk gebruik te maken van ouderparticipatie in alle kernactiviteiten van de school. In de werkgroep internationalisering worden zowel wereldburgerschap projecten als  VVTO Engels door ouders en school samen verder uitgewerkt.De werkgroep internationalisering heeft samen met de de Dubbelster in een 3-jaren plan de pijler VVTO Engels nader uitgewerkt. 

Onderwijs in de Engelse taal

In alle groepen wordt Engelse les gegeven. Hiervoor gebruiken we lesmethodes. In groep 1,2 en voor enkele maanden in groep 3 werken we met de methode Cookie and Friends. In alle andere groepen werken we met de methode “Our Discovery Island”.

Wat doen de kinderen dan zoal?

Luisteren naar Engelse liedjes en verhalen. We lezen via het digibord mee met Engels gesproken prentenboeken en we spelen korte toneelstukjes. We doen Engelse woordspelletjes, vak gebruiken we daar “flashcards”voor. En we oefenen regelmatig korte gesprekken. We hebben in elke groep veel Engelse boeken, in elke groep is ook een “English corner”. Vooral in hogere leerjaren wordt er ook op andere lesmomenten in het Engels gesproken. Regelmatig komter een Engels sprekende leerkracht het onderwijs in de Engelse taal ondersteunen en extra activiteiten doen met onze leerlingen. Dit is onze “native speaker”, zij is in Engeland geboren en Engels is dus haar moedertaal.

Wat doen de leerkrachten?

Zij hebben een cursus Engels gevolgd. Deze cursus was gericht op het versterken van de eigen taalbeheersing maar zeker ook om het onderwijs aan jonge kinderen vorm te geven. Leerkrachten volgen elk jaar op studiedagen scholing, deze wordt verzorgd door een medewerker van de Stichting “Early Bird”. Elke eerste woensdagochtend van de maand spreken de leerkrachten onderling alleen Engels.

Engelse certificering

De leraren van de Dubbelster hebben allemaal hun certificaat Engels behaald. Dit betekent dat zij nu officieel bevoegd zijn om Engelse lessen te geven. Hierdoor kan nu nog beter invulling worden gegeven aan het Engelstalig onderwijs.

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder