Beleid

In de stukken hieronder, treft u de plannen en verantwoording aan voor komend schooljaar.


Gedragsregels obs de Dubbelster

         
 we gaan vriendelijk met elkaar om    we houden rekening met elkaar    we zorgen goed voor de spullen

Pestprotocol

Wij werken met de methode Kwink.
Kwink is een methode voor sociaal emotioneel leren. Gedrag moet ook geleerd worden, net als lezen, schrijven en rekenen. Omdat wij met Kwink werken, werken wij preventief tegen pesten. Daarom hoeven we gelukkig nauwelijks over te gaan tot een pestaanpak.

Ons pestprotocol is geschreven voor kinderen, ouders en leerkrachten van De Dubbelster.

Het biedt informatie over pesten en geeft duidelijkheid over welke stappen wij nemen om pesten te voorkomen en om pesten te stoppen. Zoals bijvoorbeeld projecten rondom respect, ons pedagogische klimaat en grote betrokkenheid van ouders bij onze school.

Het pestprotocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Klik hier voor het veiligheidsplan/pestprotocol.

Gezonde en afvalarme school 

Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel erg belangrijk. 

Wij hechten veel belang aan gezond eten. Daarom vragen we u om elke dag voor als 10-uurtje fruit of groente mee te geven. Heeft uw kind geen fruit/groente mee? Dan delen we met een ander of mag uw kind zijn/haar een boterham. 

We zijn een afvalarme school, we streven ernaar zo min mogelijk afval te produceren. Het GFT afval van het 10-uurtje wordt apart ingezameld en meegebracht verpakkingsmateriaal gaat in de tas weer terug naar huis.  Al onze leerlingen hebben een eigen Dopper-fles gekregen, zodat zij geen pakjes, flesjes of blikjes mee hoeven te nemen. We stimuleren het drinken van water.