Meldcode

Vanaf 2013 is de wet op de Meldcode van kracht. Dat betekent, dat scholen de plicht hebben om bij het vermoeden van kindermishandeling en verwaarlozing actie te ondernemen. Daartoe zijn en worden leerkrachten geschoold. Op De Dubbelster is het team inmiddels geschoold via een teamtraining; de directie en de intern begeleider hebben daarnaast al eerder trainingen doorlopen rond de Meldcode.
Signalen die aanleiding tot zorg geven kunnen zeer verschillend van aard zijn. Dit hangt samen met wat het kind meemaakt. Een kind kan bijvoorbeeld teruggetrokken gedrag laten zien (bijv. leven in een fantasiewereld), lijden onder psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn), agressief gedrag vertonen (het kind groeit op waar geweld de norm is), leer- en/of concentratieproblemen hebben, onder angst- en onveiligheidsgevoelens lijden, last hebben van depressieve gevoelens of daadwerkelijk blauwe plekken hebben. Aan deze signalen kunnen diverse omstandigheden ten grondslag liggen. Huiselijk geweld is er één voorbeeld van, echter emotionele verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling. Op lange termijn is de schade bij emotionele verwaarlozing cq emotionele mishandeling groter dan bij fysieke mishandeling.

Uit onderzoek van de universiteit van Leiden is gebleken, dat 3 % van de kinderen in Nederland (van 0-18 jaar) blootgesteld wordt aan een vorm van mishandeling; dat is ongeveer 1 kind per klas. Veel gevolgen van een onveilige jeugd worden pas jaren later zichtbaar. Mensen die in hun jeugd traumatische ervaringen hebben opgedaan leiden vaker aan chronische en/of psychische aandoeningen. Dat kan vervolgens resulteren in niet kunnen meekomen op school, moeite met relaties leggen of in functioneringsproblemen op het werk.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan dat kan worden gevolgd bij het doorbreken van de risicovolle situatie rond een kind. Het gaat uit van een beroepshouding waartoe signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling behoort. Het herkennen van de signalen geeft aanleiding om het proces van de meldcode te doorlopen. De meldcode stimuleert professioneel handelen door onderscheid te maken tussen hypothesen en feiten, door collegiale consultatie en het zorgvuldig afwegen van de acties. Het team ziet zichzelf in voorkomende situaties voor dilemma’s geplaatst, waarbij de stappen in de meldcode houvast en structuur kunnen bieden.
De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder