Medezeggenschaps-raad

Waarom heeft OBS De Dubbelster een MR?

De Wet op medezeggenschapsraad op scholen (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft de rechten en plichten van een MR. Het doel van de MR is om het beleid van school mede vorm te geven, zodat kinderen kunnen genieten van een goede kwaliteit van het onderwijs in een veilige schoolomgeving.

Wat doet de MR?

De MR informeert, adviseert en beslist mee in het beleid van De Dubbelster. Hierbij gaat het over jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de formatie, de studie- en verlofdagen en de school-begroting. Afhankelijk van de situatie brengen we een advies uit of geven we zelfs akkoord aan de school om plannen uit te voeren (bijvoorbeeld het aanpassen van schooltijden kan de directie niet doen zonder instemming van de MR). Daarnaast kan de MR zich over elk onderwerp aangaande het schoolbeleid laten informeren door de schooldirectie. Kortom, de MR is het orgaan om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

Klik hier voor het jaarverslag van 2016-2017

Onze doelstelling: SAMEN zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs binnen De Dubbelster.

Wie zitten er in de MR van De Dubbelster?

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Een voltallige MR heeft twee leden voor elke geleding. Momenteel bestaat de MR uit Erica Rooke (personeelsgeleding), Astrid Lubbers (personeelsgeleding) en Jeroen Schulte (oudergeleding). Voor de tweede plek in de oudergeleding staat nog een vacature open.

Erica Rooke stelt zich voor:

"Ik ben Erica Rooke, sinds schooljaar 2005-2006 werkzaam op de Dubbelster.
In de schooljaren 2007-2008 t/m 2009-2010 heb ik mijn eerste MR ervaring opgedaan. Sinds 2015-2016 heb ik voor een tweede keer voor een rol in de MR gekozen. De MR vind ik een belangrijk deel van de schoolorganisatie, mede daarom heb ik ervoor gekozen er aan deel te nemen. Het contact met ouders en het samen nadenken over een aantal belangrijke zaken in de school, vind ik een erg fijne aanvulling op het werk."

Astrid Lubbers stelt zich voor:

"Ik ben Astrid Lubbers, sinds schooljaar 2017-2018 werkzaam op de Dubbelster.
Bij mijn kennismaking op de Dubbelster met Sabine ontdekte ik veel raakvlakken in 

onze visie en de toekomstweg die we willen bewandelen.
Door in de MR te gaan kan ik meedenken over de wegen die we gaan bewandelen en de school verder laten ontwikkelen."  

Jeroen Schulte stelt zich voor:

“Ik ben Jeroen Schulte en ik ben de vader van Inge. Sinds september 2016 maak ik deel uit van de oudergeleding van de MR van OBS De Dubbelster. Waarom ik dit ben gaan doen? Op deze manier blijf ik goed op de hoogte van wat er zich op onze school afspeelt, maar ik krijg nu ook de kans om via de MR als ouder mijn stem te kunnen laten horen. En ik wil natuurlijk, net als iedere ouder, een school waar mijn eigen kind, maar ook de andere kinderen uiteraard, optimaal aan hun kennis en ontwikkeling kunnen werken. De doelstelling van de MR is om samen te zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs binnen OBS De Dubbelster en nu heb ik de mogelijkheid om hierin mee te denken.”

Brechtje de Roos stelt zich voor:

<span lang="nl" style="font-size: 11.0pt;color:black;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color: black;mso-style-textfill-fill-alpha:100%;language:nl;mso-ansi-language:nl; mso-ligatures:none">Mijn naam is Brechtje Wedman, moeder van Tijn (groep 5) en Pelle (groep 3). Sinds februari zit ik als ouderlid in de MR. Ik vind het belangrijk dat de leerkrachten, 

<span lang="nl" style="font-size: 11.0pt;color:black;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color: black;mso-style-textfill-fill-alpha:100%;language:nl;mso-ansi-language:nl; mso-ligatures:none">kinderen, directie en ouders/verzorgers samen werken aan een fijne leer- en werkomgeving op de Dubbelster, zodat kinderen zich in een goede sfeer kunnen ontwikkelen. Dat kan onder andere door ideeën en gedachten doorlopend met elkaar uit te wisselen. Als nieuw MR lid kijk ik ernaar uit mee te denken over het beleid van de school. 

Kunt u zelf actief deelnemen?

Ja, u kunt actief deelnemen aan de MR. Momenteel staat er nog een vacature open voor de oudergeleding. Elk jaar loopt voor één van de ouders de zittingsperiode ten einde. In de loop van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging om u kandidaat te stellen voor de MR. Indien meerdere ouders zich kandidaat stellen, dan zullen er MR-verkiezingen worden georganiseerd.

Als u niet actief wilt deelnemen maar wel vragen of suggesties ten aanzien van het schoolbeleid heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om bij (een deel van) een MR- vergadering aanwezig te zijn (de MR-vergadering heeft een open en gesloten gedeelte, bij het open gedeelte kunt u aanwezig zijn).

Nieuwsflitz!

Met regelmaat ontvangt u via Nieuwsflitz! informatie over de MR van onze school. Mochten er in de MR zaken besproken worden die voor u als ouder van de school van belang zijn, dan worden deze middels de Nieuwsflitz! gecommuniceerd.

Vragen en/of opmerkingen?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u:
 - een e-mail sturen naar mr.dubbelster@meerkring.nl
 - een brief sturen naar OBS De Dubbelster, t.a.v. de MR, De Weergang 2, 3823 BV Amersfoort
 - een lid van de personeels- of oudergeleding aanspreken (leerkrachten graag na de lestijden.)


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl