Medezeggenschaps-raad

Waarom heeft OBS De Dubbelster een MR?

De Wet op medezeggenschapsraad op scholen (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft de rechten en plichten van een MR. Het doel van de MR is om het beleid van school mede vorm te geven, zodat kinderen kunnen genieten van een goede kwaliteit van het onderwijs in een veilige schoolomgeving.

Wat doet de MR?

De MR informeert, adviseert en beslist mee in het beleid van De Dubbelster. Hierbij gaat het over jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de formatie, de studie- en verlofdagen en de school-begroting. Afhankelijk van de situatie brengen we een advies uit of geven we zelfs akkoord aan de school om plannen uit te voeren (bijvoorbeeld het aanpassen van schooltijden kan de directie niet doen zonder instemming van de MR). Daarnaast kan de MR zich over elk onderwerp aangaande het schoolbeleid laten informeren door de schooldirectie. Kortom, de MR is het orgaan om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

Klik hier voor het jaarverslag van 2017-2018 
Onze doelstelling: SAMEN zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs binnen De Dubbelster.

Wie zitten er in de MR van De Dubbelster?

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Een voltallige MR heeft twee leden voor elke geleding. Momenteel bestaat de MR uit Erica Rooke (personeelsgeleding), Astrid Lubbers (personeelsgeleding) en Brechtje Wedman en Carina de Jong (oudergeleding).

Astrid Lubbers (personeelsgeleding, groep 5/6 1e links)

"Ik ben Astrid Lubbers, sinds schooljaar 2017-2018 werkzaam op de Dubbelster. Bij mijn kennismaking op de Dubbelster met Sabine ontdekte ik veel raakvlakken in 

onze visie en de weg naar de toekomst die we willen bewandelen.
Door in de MR te gaan kan ik meedenken over de wegen die we gaan bewandelen en de school verder laten ontwikkelen."  

Erica Rooke (personeelsgeleding, groep 4/5 & 7, 2e links)

"Ik ben Erica Rooke, sinds schooljaar 2005-2006 werkzaam op de Dubbelster. In de schooljaren 2007-2008 t/m 2009-2010 heb ik mijn eerste MR ervaring opgedaan. Sinds 2015-2016 heb ik voor een tweede keer voor een rol in de MR gekozen. De MR vind ik een belangrijk deel van de schoolorganisatie, mede daarom heb ik ervoor gekozen er aan deel te nemen. Het contact met ouders en het samen nadenken over een aantal belangrijke zaken in de school, vind ik een erg fijne aanvulling op het werk."

Carina de Jong (oudergeleding, 2e rechts)

“Kunt u zelf actief deelnemen?”, stond er op de website van de MR. ‘Ja, dat kan ik!’, dacht ik bij mezelf. Als ouderlid van de MR kan ik een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die de Dubbelster doormaakt.

Ik ben Carina de Jong en moeder van 3 kinderen. Maren zit in groep 3 en Douwe zit in groep 5; onze oudste zoon Semme zit in groep 6 van de Mulock Houwer. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich in een goede en vertrouwde sfeer en omgeving kunnen ontwikkelen. Als de leraren zich goed en vertrouwd voelen in hun werkomgeving, dan zal dat zich door vertalen naar de kinderen. In de MR komt het belang van het kind en het belang van de leerkracht samen. Ik hoop dat ik als lid van de MR als klankbord kan dienen voor de ouders van de kinderen op de Dubbelster en dat ik op die manier kan bijdragen aan de ontwikkelingen op school.


Brechtje Wedman (oudergeleding en voorzitter, 1e rechts)

Mijn naam is Brechtje Wedman, moeder van Tijn (groep 6) en Pelle (groep 4). Sinds februari  2018 zit ik als ouderlid in de MR, sinds september 2018 ben ik voorzitter van de MR. Ik vind het belangrijk dat de leerkrachten, kinderen, directie en ouders/verzorgers samen werken aan een fijne leer- en werkomgeving op de Dubbelster, zodat kinderen zich in een goede sfeer kunnen ontwikkelen. Dat kan onder andere door ideeën en gedachten doorlopend met elkaar uit te wisselen. Als MR lid kijk ik ernaar uit mee te denken over het beleid van de school.

 

Kunt u zelf actief deelnemen?

Ja, u kunt actief deelnemen aan de MR. Momenteel staat er nog een vacature open voor de oudergeleding. Elk jaar loopt voor één van de ouders de zittingsperiode ten einde. In de loop van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging om u kandidaat te stellen voor de MR. Indien meerdere ouders zich kandidaat stellen, dan zullen er MR-verkiezingen worden georganiseerd. Als u niet actief wilt deelnemen maar wel vragen of suggesties ten aanzien van het schoolbeleid heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om bij (een deel van) een MR- vergadering aanwezig te zijn (de MR-vergadering heeft een open en gesloten gedeelte, bij het open gedeelte kunt u aanwezig zijn).

Nieuwsflitz!

Met regelmaat ontvangt u via Nieuwsflitz! informatie over de MR van onze school. Mochten er in de MR zaken besproken worden die voor u als ouder van de school van belang zijn, dan worden deze middels de Nieuwsflitz! gecommuniceerd.

Zoek ons op!

De MR is er voor alle ouders. We gaan graag met u in gesprek

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u: 
- een e-mail sturen naar mr.dubbelster@meerkring.nl 
- een brief sturen naar OBS De Dubbelster, t.a.v. de MR, De Weergang 2, 3823 BV Amersfoort 
- een lid van de personeels- of oudergeleding aanspreken (leerkrachten graag na de lestijd)

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Twitter. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 


Stichting

OBS de Dubbelster is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies voor je doet?

Lees verder