Medezeggenschapsraad

 

Waarom heeft OBS De Dubbelster een MR?

De Wet op medezeggenschapsraad op scholen (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft de rechten en plichten van een MR. Het doel van de MR is om het beleid van school mede vorm te geven, zodat kinderen kunnen genieten van een goede kwaliteit van het onderwijs in een veilige schoolomgeving.


Wat doet de MR?

De MR informeert, adviseert en beslist mee in het beleid van De Dubbelster. Hierbij gaat het over jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de formatie, de studie- en verlofdagen en de school-begroting. Afhankelijk van de situatie brengen we een advies uit of geven we zelfs akkoord aan de school om plannen uit te voeren (bijvoorbeeld het aanpassen van schooltijden kan de directie niet doen zonder instemming van de MR). Daarnaast kan de MR zich over elk onderwerp aangaande het schoolbeleid laten informeren door de schooldirectie. Kortom, de MR is het orgaan om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

Klik hier voor het jaarverslag van 2021-2022

Onze doelstelling: SAMEN zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs binnen De Dubbelster.

Wie zitten er in de MR van De Dubbelster?

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Een voltallige MR heeft twee leden voor elke geleding. Momenteel bestaat de MR uit Eva van Oost en Suzanne Hamstra (personeelsgeleding) en Marleen van der Velden, Carina de Jong en  (oudergeleding).

Eva van Oost (personeelsgeleding en voorzitter, groep 1/2/3)  

Ik ben Eva van Oost, sinds schooljaar 2019-2020 werkzaam op de Dubbelster en sinds begin 2020 ook MR-lid. Waarom zit ik in de MR? Een school is continu in ontwikkeling door allerlei omgevingsfactoren en de daarmee steeds weer veranderende eisen die aan een school worden gesteld. Voor zowel ouders als leerkrachten staat het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen, een prettig schoolklimaat en een fijne werksfeer voorop binnen de Dubbelster. 
Als MR-lid zie ik er samen met ouders, collega's en de directie op toe dat deze punten  gewaarborgd blijven. Daarnaast hebben wij als MR-leden inspraak op de beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en beleid wat te maken heeft met het personeel.

Ontzettend interessant en leerzaam om te mogen doen!

Suzanne Hamstra (personeelsgeleding, groep 7-8)

Mijn naam is Suzanne Hamstra en sinds dit schooljaar werkzaam op het Dubbelster en lid van de MR. Ik heb drie kinderen in groep 6, 8 en de brugklas. Naast werkzaam te zijn in het basisonderwijs, weet ik dus ook hoe het als ouder is om verbonden te zijn aan een school. De driehoek school, ouder, kind vind ik erg interessant. Kwaliteit is belangrijk in het onderwijs, maar transparantheid staat hoog op mijn prioriteitenlijstje. Uiteindelijk maken we onderwijs samen en hebben we elkaar dus nodig.

Carina de Jong (oudergeleding)
“Kunt u zelf actief deelnemen?”, stond er op de website van de MR. ‘Ja, dat kan ik!’, dacht ik bij mezelf. Als ouderlid van de MR kan ik een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die de Dubbelster doormaakt.
'Ik ben Carina de Jong en moeder van 3 kinderen. Maren zit in groep 7 en Douwe zit in de brugklas en onze oudste zoon Semme zit ook in de brugklas. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich in een goede en vertrouwde sfeer en omgeving kunnen ontwikkelen. Als de leraren zich goed en vertrouwd voelen in hun werkomgeving, dan zal dat zich door vertalen naar de kinderen. In de MR komt het belang van het kind en het belang van de leerkracht samen. Ik hoop dat ik als lid van de MR als klankbord kan dienen voor de ouders van de kinderen op de Dubbelster en dat ik op die manier kan bijdragen aan de ontwikkelingen op school.'

Marleen van der Velden (oudergeleding)

Mijn naam is Marleen van der Velden. Mijn oudste dochter Selma zit in groep 3, de jongste start dit schooljaar in groep 1. Al voordat mijn kinderen naar school gingen, was ik erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het (basis)onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs en een prettig, veilig schoolklimaat zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Als MR-lid hoop ik als klankbord te kunnen fungeren voor andere ouders en actief mee te denken over het beleid van de Dubbelster. Ik ervaar de Dubbelster als een heel fijne school en ik hoop als MR-lid mijn steentje te kunnen bijdragen om ervoor te zorgen dat dat zo blijft, of dat de school zelfs nóg fijner en beter wordt.

Orhan Karakoyun (oudergeleding)

Mijn naam is Orhan Karakoyun, vader van Timur in groep 4 en Alika, die nog op de Voorschool zit.
Waarom heb ik voor de MR gekozen? Kinderen zijn de toekomst en wie zal niet de toekomst willen ondersteunen en ontwikkelen? Ik zeker! Naar mijn mening basisschool is de belangrijkste opleiding voor een persoon, daar begint alles. Als de basis niet sterk is, dan mag je bouwen zoveel je maar wilt, maar uiteindelijk stort het wel een keer in. Basis van liefde, basis van socialiteit, basis van vriendschap, basis van ontwikkeling, basis van opleiding en basis van de TOEKOMST!  

Veel liefde voor kinderen heeft mij gemotiveerd om aan te melden voor MR, ik wil graag veel steentjes bijdragen aan school, kinderen en de ouders. Hoe kunnen we de opleiding nog uitdagender maken? Hoe kunnen we aantal kinderen weer omhoog trekken? Wat voor soort activiteiten kunnen we nog meer aanbieden aan onze kinderen? En zo nog meer vragen in mijn hoofd, maar ouders vooral bij jullie in het hoofd ook! Samen zijn we sterk en vooral met zo een kleinschalige school kunnen we samen veel bedenken en doelen stellen! Er zijn veel doelen te behalen op de Dubbelster, laten we dat samen bereiken! 

Kunt u zelf actief deelnemen?

Ja, u kunt actief deelnemen aan de MR. Als voor één van de ouders de zittingsperiode ten einde loopt, komt er een vacature en zal in de loop van het schooljaar u uitgenodigd worden om u kandidaat te stellen voor de MR. Indien meerdere ouders zich kandidaat stellen, dan zullen er MR-verkiezingen worden georganiseerd. Als u niet actief wilt deelnemen maar wel vragen of suggesties ten aanzien van het schoolbeleid heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om bij (een deel van) een MR- vergadering aanwezig te zijn (de MR-vergadering heeft een open en gesloten gedeelte, bij het open gedeelte kunt u aanwezig zijn).

Nieuwsflitz!Met regelmaat ontvangt u via Nieuwsflitz! informatie over de MR van onze school. Mochten er in de MR zaken besproken worden die voor u als ouder van de school van belang zijn, dan worden deze middels de Nieuwsflitz! gecommuniceerd.


Zoek ons op!

De MR is er voor alle ouders. We gaan graag met u in gesprek.

De MR vergaderingen tot aan de zomervakantie 2023 zijn op woensdag 10 mei en maandag 19 juni.
De agenda en notulen zijn op te vragen via Eva van Oost, eva.vanoost@meerkring.nl.

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u: 

- een e-mail sturen naar mr.dubbelster@meerkring.nl 
- een brief sturen naar OBS De Dubbelster, t.a.v. de MR, De Weergang 2, 3823 BV Amersfoort 
- een lid van de personeels- of oudergeleding aanspreken (leerkrachten graag na de lestijd)


De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder