Medezeggenschaps-raad

 

Waarom heeft OBS De Dubbelster een MR?

De Wet op medezeggenschapsraad op scholen (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft de rechten en plichten van een MR. Het doel van de MR is om het beleid van school mede vorm te geven, zodat kinderen kunnen genieten van een goede kwaliteit van het onderwijs in een veilige schoolomgeving.


Wat doet de MR?

De MR informeert, adviseert en beslist mee in het beleid van De Dubbelster. Hierbij gaat het over jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de formatie, de studie- en verlofdagen en de school-begroting. Afhankelijk van de situatie brengen we een advies uit of geven we zelfs akkoord aan de school om plannen uit te voeren (bijvoorbeeld het aanpassen van schooltijden kan de directie niet doen zonder instemming van de MR). Daarnaast kan de MR zich over elk onderwerp aangaande het schoolbeleid laten informeren door de schooldirectie. Kortom, de MR is het orgaan om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

Klik hier voor het jaarverslag van 2019-2020

Onze doelstelling: SAMEN zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs binnen De Dubbelster.

Wie zitten er in de MR van De Dubbelster?

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Een voltallige MR heeft twee leden voor elke geleding. Momenteel bestaat de MR uit Lotte de Bakker (personeelsgeleding), Eva van Oost (personeelsgeleding) en Brechtje Wedman en Carina de Jong (oudergeleding).

Eva van Oost (personeelsgeleding, groep 1/2/3)  

Ik ben Eva van Oost, sinds schooljaar 2019-2020 werkzaam op de Dubbelster en sinds begin 2020 ook MR lid. Waarom zit ik in de MR? Een school is continue in ontwikkeling door allerlei omgevingsfactoren en de daarmee steeds weer veranderende eisen die aan een school worden gesteld. Voor zowel ouders als leerkrachten staat het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen, een prettig schoolklimaat en een fijne werksfeer voorop binnen de Dubbelster. 

Als MR lid zien ik er samen met ouders, collega's en de directie op toe dat deze punten  gewaarborgd blijven. Daarnaast hebben wij als MR leden inspraak op de beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en beleid wat te maken heeft met het personeel.

Ontzettend interessant en leerzaam om te mogen doen!

Lotte de Bakker (personeelsgeleding, groep 4/5)

Beste ouders, Mijn naam is Lotte de Bakker en werk sinds 2012 op De Dubbelster. Ik ben hier gestart in de kleutergroepen en momenteel ben ik al een aantal jaren werkzaam in de middenbouw. 
In de tijd dat ik op deze school werk zijn er veel dingen veranderd. Op deze school, maar natuurlijk ook in het onderwijs in algemene zin. Deze ontwikkelingen zijn interessant om met elkaar te bespreken en te kijken hoe wij het op onze school het beste kunnen vormgeven. Sinds afgelopen jaar ben ik MR lid en vind ik het fijn om mee te kunnen denken over het beleid en de kwaliteit van onderwijs op de Dubbelster.


Carina de Jong (oudergeleding)

“Kunt u zelf actief deelnemen?”, stond er op de website van de MR. ‘Ja, dat kan ik!’, dacht ik bij mezelf. Als ouderlid van de MR kan ik een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die de Dubbelster doormaakt.

'Ik ben Carina de Jong en moeder van 3 kinderen. 

Maren zit in groep 5 en Douwe zit in groep 7; onze oudste zoon Semme zit in groep 7 van de Plevier. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich in een goede en vertrouwde sfeer en omgeving kunnen ontwikkelen. Als de leraren zich goed en vertrouwd voelen in hun werkomgeving, dan zal dat zich door vertalen naar de kinderen. In de MR komt het belang van het kind en het belang van de leerkracht samen. Ik hoop dat ik als lid van de MR als klankbord kan dienen voor de ouders van de kinderen op de Dubbelster en dat ik op die manier kan bijdragen aan de ontwikkelingen op school.'

Brechtje Wedman (oudergeleding en voorzitter)

'Mijn naam is Brechtje Wedman, moeder van Tijn (groep 8) en Pelle (groep 6).  Sinds februari  2018 zit ik als ouderlid in de MR, sinds september 2018 ben ik voorzitter van de MR. Ik vind het belangrijk dat de leerkrachten, kinderen, directie en ouders/verzorgers samen werken aan een fijne leer- en werkomgeving op de Dubbelster, zodat kinderen zich in een goede sfeer kunnen ontwikkelen. Dat kan onder andere door ideeën en gedachten doorlopend met elkaar uit te wisselen. Als MR lid kijk ik ernaar uit mee te denken over het beleid van de school.'  

Kunt u zelf actief deelnemen?

Ja, u kunt actief deelnemen aan de MR. Als voor één van de ouders de zittingsperiode ten einde loopt, komt er een vacature en zal in de loop van het schooljaar u uitgenodigd worden om u kandidaat te stellen voor de MR. Indien meerdere ouders zich kandidaat stellen, dan zullen er MR-verkiezingen worden georganiseerd. Als u niet actief wilt deelnemen maar wel vragen of suggesties ten aanzien van het schoolbeleid heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om bij (een deel van) een MR- vergadering aanwezig te zijn (de MR-vergadering heeft een open en gesloten gedeelte, bij het open gedeelte kunt u aanwezig zijn).

 
Nieuwsflitz!

Met regelmaat ontvangt u via Nieuwsflitz! informatie over de MR van onze school. Mochten er in de MR zaken besproken worden die voor u als ouder van de school van belang zijn, dan worden deze middels de Nieuwsflitz! gecommuniceerd.

Zoek ons op!

De MR is er voor alle ouders. We gaan graag met u in gesprek

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u: 
- een e-mail sturen naar mr.dubbelster@meerkring.nl 
- een brief sturen naar OBS De Dubbelster, t.a.v. de MR, De Weergang 2, 3823 BV Amersfoort 
- een lid van de personeels- of oudergeleding aanspreken (leerkrachten graag na de lestijd)


De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Twitter. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 


Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder