Luizen pluizen

De werkgroep ‘Luizen pluizen’ houdt zich bezig met de controle van de haren van leerlingen op luizen. De werkgroep draait zelfstandig. De coördinator van deze werkgroep houdt in de gaten, of er in iedere klas minimaal één luizenouder is. Iedere groep heeft zijn eigen luizenouder, zodat er een aanspreekpunt is voor de leerkracht. Mochten er een nieuwe luizenouders voor een groep nodig zijn, dan zorgt de coördinator dat er een oproep wordt geplaatst op de website of in de nieuwsbrief.

Van ouders die meehelpen bij het luizen pluizen wordt verwacht dat zij, alleen of met de luizenouders uit de andere groepen, de verantwoording van de luizencontroles per groep dragen.

Eén van de luizenouders heeft de coördinatie en stuurt de overige luizenouders een e-mail met daarin het verzoek om in een afgesproken week te zorgen dat alle groepen worden gecontroleerd. (een reminder)

Een luizencontrole duurt ongeveer 30/45 minuten per groep en kan uitgevoerd worden in de eerste week na een vakantie. Het tijdstip van de controle wordt met de leerkracht van de betreffende groep besproken.

Worden er luizen geconstateerd, dan wordt daar melding van gemaakt bij de leerkracht en de betreffende ouders worden ingelicht. De kinderen met luizen/neten, moeten dan met shampoo behandeld worden en mogen weer naar school, wanneer de behandeling is afgerond. Mochten er luizen geconstateerd worden bij kinderen met broertjes of zusjes, dan moeten leerkrachten/ luizenouders van de betreffende groepen worden ingelicht, zodat er ook in deze groepen gecontroleerd kan worden.

De luizenouders controleren de groep een week na constatering nog een keer, om te zien of de groep luisvrij is. Is dit het geval, dan hoeft er niks meer te gebeuren. In geval van nog steeds aanwezig zijn van neten/luizen, zal er een week later weer een controle plaats vinden. Dit wordt herhaald tot de groep luisvrij is.

Als er brieven moeten worden gestuurd aan de ouders verzorgt de luizenouder de brief. Deze kan vervolgens via de leerkracht per mail aan de ouders van de groep worden gestuurd.

Voor vragen en/of ondersteuning kan de coördinator van de luizenouders altijd terecht bij het hoofd van de werkgroepen en een ondersteunende leerkracht. Indien wenselijk, kan hij/zij een informatie/instructie-moment organiseren.

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen of opmerkingen?
Vul dan het formulier in.
De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder