Klassenouders

De klassenouder is een ouder, die door de leerkracht wordt gevraagd om zaken aangaande ouderhulp in de groep te coördineren. Klassenouders werken vaak met zijn tweeën, dit is om de werkzaamheden te verdelen en omdat er dan bij wisseling van groep één van de twee kan aanblijven; er komt één nieuwe ouder bij, die ingewerkt kan worden door de andere ouder.

De taken van de klassenouder:
  • Een klassenouder regelt de ouderhulp die nodig is in de groep (een klassenouder hoeft dus niet altijd zelf mee). Dit kan zijn voor excursies, knutselwerkjes, feesten ed. Dit kan per groep anders zijn aangezien de verschillende groepen ook verschillende activiteiten hebben.
  • Aan een klassenouder kan gevraagd worden om “boodschappen” te doen voor de groep, bv. voor een klassenavond of het ophalen van kisten bij NME (landgoed Schothorst) en bibliotheek Hoogland of dat zij hier iemand voor willen regelen om dit te doen.
  • Een klassenouder is in principe aanwezig bij de kerstmaaltijd.
  • Een klassenouder gaat in principe mee op schoolreis bij de groepen 1 t/m 5.
  • Een klassenouder kan een link zijn tussen de andere ouders en de school via de leerkracht, MR, OV of directie. Zij kunnen bespreekbaar maken wat er zoal onder de ouders leeft. Een klassenouder verwijst ouders die bij hen een klacht neerleggen naar de leerkracht of de directie. Zo kan een klassenouder informatie over bepaalde zaken aan de leerkracht of directie vragen, als zaken verheldering behoeven of kan een klassenouder signalen aan de leerkracht of de directie doorgeven.
  • De klassenouders van groep 8 worden nauw betrokken bij het organiseren van het afscheid van groep 8, de musical en de opzet van het schoolkamp.
  • De namen van de klassenouders hangen bij de deuren van de klaslokalen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl