Social Media

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school.

Privacy

OBS De Dubbelster vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht werd, vormen het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacyprotocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op de website van Stichting Meerkring.

Online

Cyberpesten en de verhalen over nare dingen die online kunnen gebeuren kent u vast wel. Op deze website vindt u informatie over wat kinderen op internet doen, hoe u kindvriendelijke websites vindt en wat u aan 'internetopvoeding' kunt doen.
 - Mijn kind veilig online

We hebben samen met andere scholen en opvang in de wijk Kattenbroek, twee maal een informatieavond georganiseerd over mediaopvoeding.
De gepresenteerde informatie kunt u hieronder inzien:
Tips mediaopvoeding Ouderavond Kattenbroek: voor ouders van kinderen vanaf 6/8 jaar
Tips vanuit ouderavond Mediaopvoeding: voor ouders van kinderen vanaf 0 tot 8 jaar.


De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder