Social Media

Wij zijn actief op Facebook, Twitter en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school.

Privacy

OBS De Dubbelster vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormen het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacyprotocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op de website van Stichting Meerkring.

Online

Cyberpesten en de verhalen over nare dingen die online kunnen gebeuren kent u vast wel. Op deze website vindt u informatie over wat kinderen op internet doen, hoe u kindvriendelijke websites vindt en wat u aan 'internetopvoeding' kunt doen.
 - Mijn kind online

Er zijn ook enkele handige sites/brochures over het gebruik van social media:
 - Cyberpesten
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl