Voorschoolse opvang (VSO)

Ska Kinderopvang biedt opvang voor schooltijd (vso) bij bso de Torenkamer. U kunt uw kind(eren) vanaf 7:30 uur brengen.
De medewerkers van de VSO zorgen ervoor dat de kinderen veilig naar school gebracht worden; de jongsten tot in het klaslokaal.
Ook kinderen die ’s middags geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, zijn welkom.
Heeft u interesse? Belt u dan naar 033 - 470 13 03 of stuur een bericht naar info@ska.nl.

Speelleergroep de Lakeien van Ska Kinderopvang
Uw peuter is van harte welkom op Ska speelleergroep de Lakeien aan de Jonkvrouw Foeytweg 2.
De speelleergroep biedt kinderen vanaf 2 jaar spelenderwijs optimale ontwikkelingskansen en een goede voorbereiding op de basisschool.
Kijk voor meer informatie op www.ska.nl of bel 033 – 470 13 03.

Met vriendelijke groet, het team van de Ska Kinderopvang in Kattenbroek

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl