Oudervereniging

De Dubbelster beschikt over een Oudervereniging (OV). De OV is opgericht in 2007 met als hoofddoel het organiseren van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de Dubbelster. De Tussen Schoolse Opvang is door de invoering van het continurooster met ingang van het schooljaar 2016-2017 komen te vervallen waardoor de OV nu alleen nog verantwoordelijk voor het innen en beheren van de Ouderbijdrage. De OV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en legt jaarlijks  verantwoording af aan de ouders over beleid en over financiën.  

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende ouders:
 - Robert Jongeneel – voorzitter
 - Helga Kasteel – penningmeester
 - Anita Spanjaard -  secretaris

Ouderbijdrage

De school organiseert in samenwerking met de ouders jaarlijks allerlei niet lesgebonden en buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, etc. Het is leuk voor de kinderen, ze beleven altijd veel plezier aan deze activiteiten. En de ouders worden op deze manier ook betrokken bij de school. Daarnaast is er elk jaar voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreisje. Om de kosten te kunnen voldoen die dit soort activiteiten met zich meebrengen, vragen we van de ouders jaarlijks een financiële bijdrage van €50,-. De ouderbijdrage wordt zo nodig jaarlijks (medio november) aangepast. Deze ouderbijdrage is altijd vrijwillig en geen leerling zal worden uitgesloten van deelname. De school communiceert altijd dat de gevraagde bijdrage vrijwillig is.

Bijdrage afscheid groep 8

Groep 8 gaat niet op schoolreis, maar heeft een aantal activiteiten in het teken van het afscheid van de Dubbelster: de musical, de eindavond en het kamp. Aangezien de verplichte bijdrage van € 30,- niet voldoende is om alle kosten te dekken geldt voor groep 8 nog een extra bijdrage. Deze extra bijdrage bedraagt € 90,- , in totaal dus € 110,- Deze rekening hiervan ontvangt u in april.

De betaling

De rekening voor de Ouderbijdrage ontvangt u in het najaar. Deze rekening wordt u toegezonden. U wordt verzocht de rekening binnen 14 dagen te betalen door overmaking op IBAN: NL69 INGB0004193155 van de OuderVereniging.

Als betaling in een keer problemen oplevert is het mogelijk de bijdrage in maximaal vier termijnen te betalen, dit uitsluitend nadat dit afgestemd met de penningmeester.

Ook kan bij de gemeente subsidie worden aangevraagd voor bepaalde activiteiten, indien uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Hierover kunt u rechtstreeks bij de afdeling sociale zaken van de gemeente (tel.: 033-4695511) informatie inwinnen. U moet dan vragen naar de regeling “Sociale Participatie”.

Bij de Stichting Leergeld (een particulier initiatief) kan eveneens een vergoeding worden aangevraagd voor de ouderbijdrage en ook voor andere kosten die u voor uw kinderen maakt. Vergoeding vindt alleen plaats als uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Informatie over de regeling kunt u krijgen bij de Stichting Leergeld, tel. 06-470 794 00.

Houdt u in de gaten dat u zelf verantwoordelijk blijft voor betaling van de ouderbijdrage.

Contact:

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder