Schoolreis

De werkzaamheden van deze werkgroep bestaan uit het organiseren van de jaarlijkse schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7.

Om de drie jaar gaan de schoolreisgroepen in principe naar dezelfde locatie. Er zijn hier ongeveer 3 à 4 ouders voor nodig:
 - Eén voor het regelen van de bussen.
 - Eén voor het organiseren van het schoolreisje van de groepen 1 en 2.
 - Eén voor het organiseren van het schoolreisje van de groepen 3, 4 en 5.
 - Eén voor het organiseren van het schoolreisje van de groepen 6 en 7.

Per schoolreisgroep regelt de ouder:
 - De locatie, plus de daarbij behorende lunch.
 - Schrijft de brieven ter informatie aan de ouders/kinderen, de leerkrachten en de begeleiders;
 - Zorgt voor lijsten waarop de leerkrachten het juiste aantal hulpouders kunnen noteren met de bijbehorende telefoonnummers;
 - Zorgt voor de naamstickers met daarop de noodnummers (geldt alleen voor de groepen 1 t/m 5);
 - Zorgt ervoor dat er binnen het budget gebleven wordt en maakt een overzicht van de kosten en de inkomsten.

De werkgroep werkt zelfstandig en kan voor vragen en informatie altijd terecht bij de coördinator van de werkgroepen.
Uitgaande brieven voor ouders worden door de werkgroep gemaakt en zullen door school worden verstuurd.

Klik hier voor het beleid bij keuze begeleidende ouders.

Op 19 juni 2018 zal het schoolreisje dit jaar plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 7.

Op dit moment zijn er voldoende ouders voor deze werkgroep.

Heeft u vragen, opmerkingen, tips voor leuke schoolreisjes of wilt u zich aanmelden bij de werkgroep Schoolreis?
Vul dan het formulier in.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl